Aký je najlepší olej pre Vaše auto?

Veľmi často si vodiči kladú túto otázku. Ľudovo povedané, najčastejšie používané sú oleje vyskozitných tried 10W-40 alebo 5W-40.

Čo to znamená? V krátkosti a veľmi stručne...

 1. obidve čísla znamenajú vyskozitnú špecifikáciu - jeho vlastnosti pri nízkych a vysokých teplotách. V skorších dobách boli oleje určené zvlášť na zimné a na letné obdobie.
 2. Po druhej svetovej vojne sa začali používať oleje, ktoré boli prispôsobené pre používanie ako v letných, tak aj v zimných podmienkach

0W, 5W, 10W a 15W = viskozitná špecifikácia pri nízkych teplotách (-35, -20 °C)
30,40,50,60 = viskozitná špecifikácia pri vysokých teplotách (100 °C)

Motorové oleje musia mať stabilné vlastnosti v rozsahu teplôt od -30 do +350 °C, čisto hypoteticky by sme môhli povedať, že najmenšie tepelné vlastnosti majú oleje s najvačším rozsahom viskozitnej špecifikácie (medzi ktoré v súčasnej dobe patria oleje pre závodné účely so špecifikáciou 10W-60).

Zloženie základového oleja

Základový olej, ktorý sa vyrába destiláciou z ropy, sa delí na 2 základné skupiny.

 • Minerálne (štandardné) základové oleje majú nehomogénnu molekulárnu štruktúru, vďaka tomu môže dochádzať pri extrémnych teplotách k nerovnomernému rozprestieraňiu oleja na mechanicky namáhané časti motoru.
 • Syntetické (špičkové) základové oleje majú vďaka svojmu výrobnému postupu dokonale sformované "riadené" molekuly vďaka čomu si tieto oleje udržujú svoju vysokú kvalitu aj v extrémnych podmienkach.

Na trhu sú stále veľmi populárne semi-syntetické (čiastočne syntetické) motorové oleje, ktoré vznikajú zmiešaním minerálnych základových olejov so syntetickými. Oproti minerálnym olejom  majú lepšie vlastnosti pri nižších i vyššich teplotách, znižujú spotrebu paliva, emisie výfukových plynov a predlžujú intervaly výmeny oleja.

Aditíva

Aditíva sú sekundárnymi prísadami do paliv a maziv, ktoré vylepšujú vlastnosti základového oleja, chránia olej aj zariadenie. Tvoria zhruba 25% z celkového objemu oleja (zostávajúcich 75% tvorí základový olej, ktorý predurčuje základné vlastnosti oleja). Aditíva spoločne so základovými olejmi tvoria motorový olej.

Druhy aditív

 • Protipenivostné prísady
 • Antioxidanty
 • Inhibítory korózie
 • Depresanty
 • EP / AW prísady
 • Detergenty
 • Modifikátory viskozitného indexu
 • Disperzanty

Klasifikácia motorových olejov

ACEA - výkonové hodnotenie (európske)

pre benzínové motory: Ax
A1 nízka viskozita - znížená spotreba paliva
A2 bežná viskozita - olej pre každodenné použitie
A3 vysoko výkonné motory, s predĺženým intervalom výmeny oleja
A4  
A5 nízka viskozita, znížená spotreba paliva a predĺžený interval výmeny oleja
pre naftové motory: Bx
B1 nízka viskozita - znížená spotreba paliva
B2 bežná viskozita - olej pre každodenné použitie
B3  
B4 priame vstrekovanie diesel-ových motorov
B5 nízka viskozita, znížená spotreba paliva a predĺžený interval výmeny oleja
pre nákladné vozidlá: Ex označ. oleja
E2 štandardný olej pre diesel-ové motory nákladných automobilov  
E3 zvýšená ochrana, predĺžený interval výmeny oleja oproti k E2 SHPD
E4 zvýšená ochrana, predĺžený interval výmeny oleja oproti k E3 MB
E5 zvýšená ochrana, predĺžený interval výmeny oleja oproti k E4 XHPD
E6 znížená emisia výfukových plynov vo vzťahu k E4 MB
E7 znížená emisia výfukových plynov vo vzťahu k E5 UHPD

ACEA Cx

Kompatibilná s prídavnými zariadeniami motorov ako trojcestné katalyzátory, filtre pevných častíc.

LOW SAPS - znížený obsah sulfátového popoľa, síry a fosforu
použitie / kategória C1 C2 C3
Kompatibilné s TWC a DPF x x x
Nízkoviskozitný, HTHSV 2.9-3.5, úspora paliva x x nie
Síra, %hm =<0.2 =<0.3 =<0.3
Sulfátový popol, %hm =<0.5 =<0.8 =<0.8
Fosfor, %hm 0.05 0.07*-0.09 0.07*-0.09

DPF - filter pevných častíc, TWC - trojcestný katalyzátor, * - dolná hranica uvedená s ohľadom na staršie motory

Klasifikácia výrobcov

Výrobcovia automobilov v posledných rokoch stanovujú normy, ktoré musia petrochemické spoločnosti spĺňať, aby získali dané schválenia. Medzi najznámejšie patrí skupina VW.

norma VW
VW 500.00 pre benzínové motory SAE 5W- a 10W-
VW 501.01 pre benzínové motory
VW 502.00 nástupca noriem 501.01 a 500.00
VW 503.00 SAE 0W- a 5W- s predĺženým intervalom výmeny oleja
VW 503.01 SAE 5W-30 pre špeciálne motorové oleje
VW 504.00 s predĺženým intervalom výmeny oleja
VW 505.00 pre dieselové motory
VW 505.01 pre motory s turbom a PD systémy V8 Commonrail
VW 506.00 pre dieselové motory s predĺženým intervalom výmeny oleja, SAE 0W-30
VW 506.01 pre dieselové motory, PD systémy s predĺženým intervalom výmeny oleja
VW 507.00 Long Life predĺžený interval výmeny oleja
VW 508.00 LOW SAPS so zníženým obsahom síry a fosforu